ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛEΣ ΣΟΥ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: η απάντηση στην ακραία φτώχεια

Δίκαιο δίχτυ ασφαλείας, για όλους τους πολίτες που το έχουν ανάγκη.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: η απάντηση στην ακραία φτώχεια

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι απαραίτητο ώστε κανένας πολίτης να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζει συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αυτό σημαίνει πως το Ελληνικό κράτος πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά και τις αναγκαίες υπηρεσίες για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Από την άλλη όμως, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα πρέπει να το λαμβάνουν μόνο όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να λειτουργεί ως παγίδα φτώχειας και εμπόδιο προσωπικής εξέλιξης.

Σε κάθε περίπτωση, το ετήσιο όριο φτώχειας, που σήμερα είναι 4.500 ευρώ, πρέπει να ανέβει. Αυτό θα συμβεί μόνο αν η οικονομία τρέξει με μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος θα οδηγήσει πολλούς πολίτες πάνω από το όριο φτώχειας. Διότι κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη φτώχεια όσο η οικονομία υπολειτουργεί.

Ισχυρή ανάπτυξη με διασφάλιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα είναι η συνταγή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας.